วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีน

ลักษณะโดยทั่วไป

ผักบุ้งจีนเป็นผักที่สามารถปลูกได้ง่ายเจริญเติบโตและสามารถปลูกได้ตลอดปี

การเตรียมดินและการปลูก

ผักบุ้งจีนมีรากแบบรากตื้น ขุดดินให้ลึกประมาณ 15-20 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ทั่วแปลง หลังจากนั้น หว่านเมล็ดลงให้ทั่วแปลง หรือใช้โรยเมล็ดให้เป็นแถว โดยระยะระหว่างแถวปลูก 15 ซม. แล้วเอาดินกลบหนา 2-3 ซม. รดน้ำให้ชุ่ม หลังจากนั้นต้นกล้าจะเริ่มงอกภายใน 2-3 วัน

ถ้าไม่มีบริเวณบ้านต้องการปลูกในกระถาง หรือกะบะ ให้เตรียมดินเพาะใส่กระถางให้ดินร่วนซุย และควรมีใบไม้ผุผสมอยู่ด้วย และนำเมล็ดพันธุ์ลงไปโรยในกระถางเพาะ กลบดินหนา 2-3 ซม.และรดน้ำตามทันทีการเตรียมเมล็ดพันธุ์

  • ถ้าต้องการให้เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนงอกเร็วขึ้น ควรนำไปแช่น้ำนาน 6-8 ชั่วโมง ก่อนนำไปโรยในกระถางหรือแปลง

การดูแลรักษา

  1. หมั่นเก็บวัชพืชที่ขึ้นรบกวนในแปลงปลูก หรือกระถางปลูก โดยใช้มือถอน
  2. การบำรุงความสมบูรณ์ และการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกง/พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร และรดน้ำตามทันทีหลังจากใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ควรใส่ทุก 10-15 วัน/ครั้ง และควรงดการใส่ปุ๋ยเคมีใกล้การเก็บเกี่ยว 5-7 วัน

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีน เก็บผักบุ้งจีนได้หลังจากปลูกแล้วนาน 25-30 วัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น