วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

การปลูกบวบ

การปลูกถั่วฝักยาว

การปลูกบวบ

บวบที่นิยมนำมาปลูกรับประทาน มี 3 ชนิด คือบวบเหลี่ยม บวบหอม และบวบงู

การเตรียมต้นกล้า

 1. การนำปุ๋ยหมักชีวภาพ ดินและแกลบดำอย่างละเท่าๆกันๆผสมกันแล้วนำมากรอกถุงเพาะ
 2. หยอดเมล็ดบวบลงในถุงเพาะ รดน้ำจนบวบเจริญเติบโตมีใบแท้ 2 ใบ จึงนำเอาต้นกล้ากลับไปปลูกได้

การเตรียมค้าง,ร้านและเตรียมหลุม

 1. ค้างที่ควรจะทำคือ การสานไม้ไผ่ขัดแตะยกร้านสูงจากพื้นประมาณ 1.80 เมตร
 2. ปักหลักตรงหลุมปลุก เพื่อเป็นค้างยึดร้านให้แน่น ไม่ให้โยกคลอน
 3. หลุมปลุก ควรรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างน้อย 1 บุ๋งกี๋ต่อหลุม คลุมด้วยฟางแห้งหญ้าแห้ง ปลูกหลุมละ 1 ต้น
 4. หลุมปลูกบวบควรห่างกันประมาณ 1.50 x 1.50เมตร


การดูแลเอาใจใส่

 1. ขณะต้อกล้าที่ย้ายมาปลุกในหลุมยังเล็กอยู่จะมีตัวเต่าทองมาคอยทำลายเจาะใบควรป้องกันโดยการล้อมกรอบต้นกล้าด้วยหนังสือพิมพ์ โดยปักหลัก 4 หลัก
 2. ควรใช้เชือกกล้วยมาผูกยอดเถาของบวบให้ติดค้างขึ้นไปจนถึงร้านบวบ ควรเดินดูทุกวัน
 3. คอยปลิดแขนงออก ให้มียอดเถาเดียวขึ้นร้านเมื่อยอดเลื้อยบนร้านจนทีหลายแขนงหรือหลายเถายิ่งดี จะมีผลดก
 4. ควรเติมปุ๋ยหมักชีวภาพอยู่เสมอๆอย่างน้อยทุกๆ 15 วัน และรดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ
 5. ฉีดพ่นน้ำหมักสะเดาทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันศัตรูพืช
 6. ควรตัดผลบวบขณะที่อายุพอดี ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป จะได้รสชาติอร่อย
 7. ขณะที่ผลบวบยังเล็ก มักจะถูกทำลายโดยแมลงวันทองป้องกันโดยห่อหุ้มด้วยหนังสือพิมพ์โดยใช้เครื่องเย็บกระดาษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น