วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมการเลี้ยงวัวขุน

นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการแปลงหญ้าและการเลี้ยงดูวัวขุน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น